Ceremonia upamiętnienia ofiar Getta pochodzących z Żyrardowa: 19 maja 2022 r.

19 maja 2022 roku na cmentarzu żydowskim u zbiegu ulic Konopnickiej i Mireckiego w Żyrardowie odbyło się (uprzednio odroczone) upamiętnienie pochodzących z Żyrardowa ofiar getta warszawskiego.

Pretekstem do zorganizowania tegorocznego spotkania na cmentarzu żydowskim stała się wizyta ekipy filmowej pracującej przy produkcji francuskiego filmu dokumentalnego Out of the Shadows (Z cienia), przywołującego z mroku zapomnienia postać Chaima Rozena Wagnera, zamordowanego przez armię niemiecką we Francji w kwietniu 1944 roku. Częścią tej opowieści jest również historia żyrardowskiej rodziny Wagnerów, reprezentowanej podczas spotkania przez profesora Daniela Wagnera.

W ceremonii, koordynowanej przez Bożenę Gąsiorowską, od lat działającą na rzecz upamiętnienia Żydów z Żyrardowa, a od 2010 roku członkini Forum Dialogu, wzięli udział przedstawiciele żyrardowskiej parafii EA, w osobach księdza Haliny Radacz i  profesora Andrzeja Kluczyńskiego. Uczestnicy wysłuchali krótkiego odczytu na temat historii osadnictwa żydowskiego na Mazowszu, a także złączyli się w chwili refleksji nad słowami Pisma Świętego, odczytanymi po hebrajsku oraz po polsku.

Wspomnienie żyrardowskich Żydów ocalałych z Zagłady, i wysiłków w dążeniu do przywrócenia pamięci o tych, których utracono – Bożena Gąsiorowska.

Refleksja: wprowadzenie – ks. Halina Radacz, czytanie z Psalmu 44 – dr Andrzej Kluczyński.

 

Dokumentacja fotograficzna i filmowa spotkania: Roman Szymczak.